Ha a lustaság fájna!

Ha a lustaság fájna!

Most úgy egyszerre 3 dolgot kéne tennem.
1) Aludni, jó nagyot!
2) Programozni, jó sokat!
3) Semmit tenni, nagyon semmit!

procedure TForm1.btn1Click(Sender: TObject);
var
 LoadFile:  TextFile;
 Filen: TFileName;
 tab, R:     string;
 P, x:     Byte;
 s: Integer;
begin
  Filen := 'dict1.txt';
  tab := ',"';
  x := 0;
 if not FileExists(Filen) then begin
  Exit;
 end;
 AssignFile(LoadFile, Filen);
 Reset(LoadFile);
 if EOF(LoadFile) then begin
  CloseFile(LoadFile);
  Exit;
 end;
 try
  while not EOF(LoadFile) do begin
   Readln(LoadFile, R);
   P := Pos(',"',R);
   if p = 0 then begin
    ShowMessage('Rossz file!' + #13 + 'A program biztonsági okokból kilép!');
    Application.Terminate;
    Exit;
    end;
   R := Copy(R, 0, Length(R)-p);
   edt1.Text := R;
//   dbedt2.EditText := R;
   end
 finally
  CloseFile(LoadFile);
end;

Ezzel szenvedek! Ez egy text fájlból adatbázisba konvertáló program lesz! Lehet írok még!

Hagyj üzenetet nekem